HIDROPOSTROJENJA

Slika
Sve veća urbanizacija gradskih i seoskih sredina stvara konstantnu potrebu stanovništva za opskrbu vodom. Uz to, sa razvojem novih tehnologija u industriji, agrikulturi i visokogradnji, sve je veći naglasak na postrojenja koja mogu kvalitetno i ekonomično da zadovolje specifične namjene.

Bole d.o.o. Sarajevo nudi široku paletu postrojenja za sanitarne, hidrantske, irigacione, fekalne kao i druge vrste aplikacija. Uz postrojenja sa klasičnim upravljanjem, možete izabrati i postrojenja sa mikroprocesorskim upravljanjem  koja omogućuju fleksibilniji režim rada pumpi kao i postrojenja sa frekventnim upravljanjem, koja štede elektriýnu energiju i produžuju životni vijek pumpi.

Uz moderan dizajn koje odlikuje tihi rad, sve naše pumpe zadovoljavaju evropske norme kvaliteta i dolaze sa ISO 9001 certifikatom.

Osim horizontalnih i vertikalnih, površinskih višestepenih, pumpi tu su i potopne bušotinske, potopne bunarske kao i muljne/drenažne pumpe.

Da bi proces odabira postrojenja učinili bržim i efikasnim za Vas smo pripremili tabele i krivulje postrojenja sa površinskim višestepenim pumpama, sa jednom, dvije ili tri pumpe, a za različite potrebe protoka i pritiska. Za drugačiji aranžman pumpi (npr. korištenje pilot pumpe, postrojenje sa potopnim pumpama i dr.) kontaktirajte Bole d.o.o. Sarajevo.
accesories-page-001.jpg
Reference
accesories-page-001.jpgaccesories-page-001.jpg
0 0