O nama

Slika
Kompanija Bole d.o.o. Sarajevo je specijalizovana za proizvodnju hidropostrojenja. Sa svojim decenijskim iskustvom, posjeduje mogućnost i znanje da odgovori zahtjevima klijenata profesionalnošću i visokom kvalitetom svojih proizvoda. Svojim klijentima nudimo široku paletu postrojenja za sanitarne, hidrantske, irigacione, fekalne kao i za druge vrste aplikacija.
 
Uz postrojenja sa klasičnim upravljanjem, naši klijenti mogu izabrati i postrojenja sa mikroprocesorskim upravljanjem koja omogućuju fleksibilniji režim rada pumpi kao i postrojenja sa frekventnim upravljanjem, koja štede električnu energiju i produžuju životni vijek pumpi.
 
Postrojenja dolaze sa garancijom i mogućnošću servisiranja u našem servisu.
 
Bole d.o.o. Sarajevo je do sada radio na mnogobrojnim projektima uključujući između ostalog i hidropostrojenje za SFOR bazu u Butmiru, hidropostrojenja za sanitarnu, protivpožarnu i fekalnu mrežu za zgradu Vlade u Banja Luci, industrijska hidropostrojenja za Sarajevsku Pivaru, Tuzlansku Pivaru i Širbegović, sistemi za navodnjavanje za Carske Vinograde Mostar kao i niz sanitarnih hidropostrojenja za višespratnice u Sarajevu, Tuzli i Mostaru.
 
Za više informacija kontaktirajte Bole d.o.o. Sarajevo.
 
0 0